• Rhuthun ® Ruthin

   

   

   

 • gwanwyn ® spring

  Dyfodol Rhuthun 2020 ® Ruthin Future 2020

  24.02.20 - 07.03.20

  Digwyddiadau sy'n dod â gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol a'r gymuned at ei gilydd i edrych ar ddyfodol Rhuthun, gan ddathlu ei phobl, y lle a'i botensial. .

   

  ®

   

  Events that bring together politicians, professionals and the community to look at the future of Ruthin, celebrating its people, the place and its potential.

  Dydd Sadwrn 07.03.20 Saturday

  Dawns Elusennol y Maer Mayor's Charity Ball

  Yn cael ei gynnal yng Nghastell Rhuthun, bydd Dawns y Maer 2020 yn cynnwys ffotograffiaeth wrth cyrraedd, derbyniad croeso gyda chanapes a Prosecco, cinio 3 chwrs gyda choffi a danteithion melys, ac yna Arwerthiant Profiadau, cyn dawnsio a hwyl a ddifyrrwyd gan The Goodfellows Band.

  ®

  Taking place at Ruthin Castle, The Mayor's Ball 2020 will include arrival photography to get you at our best, a welcome reception with canapes & Prosecco, 3 course dinner with after dinner coffee & sweet treats, followed by an Auction of Experiences, before dancing and merriment entertained by The Goodfellows Band.

   

 • cofrestru ® sign up

  I ddarganfod mwy am Rhuthun,

  cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ®

  To discover more about Ruthin please sign up to receive our newsletter