28.09.23 Fforwm Amgylchedd ac Hinsawdd • Environment and Climate  Forum

28.09.23 Fforwm Amgylchedd ac Hinsawdd • Environment and Climate Forum

£0.00
7.00pm
Gwahoddir trigolion Rhuthun i ymuno â chynrychiolwyr sefydliadau cymunedol sy’n canolbwyntio ar heriau hinsawdd ac amgylcheddol, ac i ddarganfod sut y gall gweithredu lleol gefnogi ein llwybr i net sero a chyfrifoldeb amgylcheddol a chynaliadwyedd. Ymhlith y cyfranogwyr mae Cyfeillion y Ddaear Rhuthun, Re-Source, Bws Benthyg, Caffi Atgyweirio a Chynulliad Hinsawdd.

7.00pm
Ruthin residents are invited to join representatives of community organisations focussed on climate and Environmental challenges, and to discover how local action can support our route to net zero and environmental responsibility and sustainability. Participants include Ruthin Friends of the Earth, Re-Source, Borrow Bus, Repair Cafe and the Climate Assembly.
Select
Quantity
Coming soon
Add to cart