27.09.23 Gwarchod Treftadaeth Unigryw Rhuthun • Protecting Ruthin's Unique Heritage

27.09.23 Gwarchod Treftadaeth Unigryw Rhuthun • Protecting Ruthin's Unique Heritage

£0.00
Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, bydd y siaradwr gwadd Chris Evans - Swyddog Cadwraeth Sirol CSDd, yn rhoi sgwrs dreiddgar ar ddulliau ac ymdrechion i warchod treftadaeth adeiledig unigryw yr ardal.

Dilynir gan Holi ac Ateb
Darperir lluniaeth

In association with Ruthin & District Civic Association, guest speaker Chris Evans - DCC County Conservation Officer, will give an insightful talk on approaches and efforts to protect the areas unique built heritage.

Followed by a Q&A
Refreshments provided
Select
Quantity
Coming soon
Add to cart