25.09.23 Cyfarfod Llawn Cyngor Tref Rhuthun • Ruthin Town Council Full Meeting

25.09.23 Cyfarfod Llawn Cyngor Tref Rhuthun • Ruthin Town Council Full Meeting

£0.00
Cyfarfod hybrid misol Cyngor Tref Rhuthun, gall aelodau o'r cyhoedd fynychu'n bersonol neu weld y trafodion ar-lein trwy Facebook Live. Bydd cyfarfod mis Medi yn cynnwys cyfle anffurfiol i gwrdd â'r cynghorwyr am 6.30pm. Mae'r cyfarfod ffurfiol am 7.00pm yn cynnwys eitemau agenda yn ymwneud â Dyfodol Rhuthun gan gynnwys uchelgeisiau i ddiffinio Parc Clwyd, trac Pwmp yng Nghae Ddol.

Monthly hybrid meeting of Ruthin Town Council, members of the public are able to attend in person or to view proceedings online via Facebook Live. The September meeting will include an informal opportunity to meet the councillors at 6..30pm. The formal meeting at 7.00pm includes agenda items relating to Ruthin Future including ambitions to define Parc Clwyd, a Pump track at Cae Ddol.
Select
Quantity
Coming soon
Add to cart