• broken image

  Rhuthun ® Ruthin

   

   

   

 • Pandemig Coronafeirws

  Coronavirus Pandemic

  Diweddariad Cymuned Rhuthun • Ruthin Community Update

  WYTHNOS 16

  11.07.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 16

  11.07.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 14

  27.06.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 14

  27.06.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 12

  13.06.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 12

  13.06.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 10

  30.05.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 10

  30.05.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 9

  23.05.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 9

  23.05.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 8

  16.05.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 8

  16.05.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 7

  09.05.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 7

  09.05.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 6

  02.05.20

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 6

  02.05.20

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 5

  25/04/2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 5

  25/04/2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 4

  18/04/20

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 4

  18/04/20

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 3

  11.04.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 3

  11.04.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 2

  04/04/2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 2

  04/04/2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

  WYTHNOS 1

  28.03.2020

  Mae dogfen drawsgriptio o'r cyflwyniad gyda linciau a gwybodaeth ychwanegol ar gael fel .pdf

  WEEK 1

  28.03.2020

  The transcript of the presentation with full information and links is available as a .pdf

 • cofrestru ® sign up

  I ddarganfod mwy am Rhuthun,

  cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ®

  To discover more about Ruthin please sign up to receive our newsletter

 • seasons ® tymhorau

  Welcome to RUTHIN seasons, a curated guide to the events, activities and attractions of RUTHIN, brought together in a collection of seasonal themes across the year.

   

  As the calendar evolves this online magazine and associated newsletter will inform, entertain and guide you to enjoy the wonderful little world that is RUTHIN.

   

   

  CROESO i dymhorau RHUTHUN, canllaw i ddigwyddiadau, gweithgareddau ac atyniadau RHUTHUN, a gasglwyd ynghyd mewn themâu tymhorol ar draws y flwyddyn.

   

  Wrth i'r calendr ddatblygu, mi fydd y cylchgrawn ar-lein hwn a cylchlythyr cysylltiedig yn llywio, yn difyrru ac yn eich tywys i fwynhau'r byd bach gwych sydd yn RHUTHUN.

 • summer ® haf

  broken image

  IECHYD DA

  Be well, be active and belong. Participate indoors, outdoors or online in events to encourage wellbeing, and good physical and mental health.

   

  ®

   

  Byw yn dda, byw yn egnïol a byw yn gymunedol. Cymrwch ran dan do, yn yr awyr agored neu ar-lein mewn digwyddiadau i annog lles, ac iechyd corfforol a meddyliol.

  broken image

  CURIAD ® BEATS

  Ruthin sings to the sound of summer, from the end of June with the week of Ruthin Festival, Graigaid and other local music events such as Llangollen Eisteddfod and the North Wales International Music festival. Sing along with Ruthin.

  ®

  Mae Rhuthun yn canu i sŵn yr haf o ddiwedd mis Mehefin, o wythnos Gŵyl Rhuthun, Graigaid a digwyddiadau cerddorol lleol eraill megis Eisteddfod Llangollen ac Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Canwch ynghyd â Rhuthun.

  broken image

  BLODEUO ® BLOOM

  Ruthin blooms in summer colours with its flower show, National Garden open days; popular parks and verdant open spaces; historic public gardens and award winning local growers.

   

  ®

  Mae Rhuthun yn blodeuo yn lliwiau'r haf gyda'i Sioe Flodau, dyddiau agored Gardd Cenedlaethol; parciau poblogaidd a mannau agored prydferth; gerddi cyhoeddus hanesyddol a thyfwyr llwyddiannus lleol.

 • autumn ® hydref

  broken image

  10.10.18 - 11.11.18

  COFEB '18 ® MEMORIAL '18

  Mae Rhuthun yn coffáu Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr, ac yn dweud 'Diolch' i bawb a fu'n gwasanaethu, yn aberthu ac yn newid ein Byd 1918 - 2018

  ®

  Ruthin commemorates the Centenary of the end of the Great War and says

  'Thank You' to all who served, sacrificed and changed our World 1918 - 2018

   

 • winter ® gaeaf

  broken image

  NADOLIG

  Ruthin is naturally festive; its half timbered buildings, twinkling streetlights, a real tree on the square and unique independent shops make Christmas a favourite time for locals and visitors seeking an authentic festive celebration.

  ®

  Mae Rhuthun yn naturiol yn Nadoligaidd; gyda ei hadeiladau hanesyddol, goleuadau prydferth, coeden go iawn ar y sgwâr, a siopau annibynnol unigryw yn gwneud y Nadolig yn amser arbennig i bobl ac ymwelwyri ddathlu.

  broken image

  RUTHIN RESOLUTION

  Start the year afresh - make your resolution to try something new, join a group, take up a new hobby. Resolution brings the town's varied and numerous community organisations to the fore to encourage everyone to join in and participate for the year ahead.

  ®

  Dechreuwch y flwyddyn gyda penderfyniad i roi cynnig ar rywbeth newydd, ymuno â grŵp, manteisio ar hobi newydd. Mae addunedau yn dod â sefydliadau cymunedol amrywiol y dref at ei gilydd er mwyn annog pawb i ymuno a chymryd rhan.

  broken image

  LOVE RHUTHUN

  Romantic Ruthin - It charms and swoons throughout the year, but between Santes Dwynwen's day on the 25th January and Valentine's Day on February 14th - its love of love is expressed for all to see.

   

  ®

   

  Rhuthun Rhamantus - Mae'n swyno trwy gydol y flwyddyn, ond rhwng diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr a Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror - mae ei cariad at gariad yn amlwg i bawb.