05.03.20 Beicio Rhuthun Ymgynhoriad Cyhoeddus • Ruthin Cycling Community Consultation
  • 05.03.20 Beicio Rhuthun Ymgynhoriad Cyhoeddus • Ruthin Cycling Community Consultation
  • 05.03.20 Beicio Rhuthun Ymgynhoriad Cyhoeddus • Ruthin Cycling Community Consultation

05.03.20 Beicio Rhuthun Ymgynhoriad Cyhoeddus • Ruthin Cycling Community Consultation

0.01
Gwahoddir preswylwyr Rhuthun i ddod i gyflwyniad a cynigion I adeiladu Felodrom I Ogledd Cymru yn y dref, i ofyn cwestiynau ac i rannu eu meddyliau. - 6.00yh - 8.00yh

Residents of Ruthin are invited to attend an evening presentation about the proposals for a possible North Wales Velodrome in the town, to ask questions and to share their thoughts. 6.00pm - 8.00pm
Quantity
Add to cart
Add to cart