• Dawns Elusennol y Maer

  Castell Rhuthun

  The Goodfellows Band

  Mayor’s Charity Ball

 • Dawns Elusennol y Maer • Mayor’s Charity Ball

  Nos Sadwrn 7fed Mawrth 2020 ® Saturday 7th March 2020

  Dymuna Maer Tref Rhuthun Cynghorydd Gavin Harris a’i gonsort Mr Christopher Frost eich gwahodd i:

  Ddawns Elusennol y Maer

  i’w chynnal yng

  Nghastell Rhuthun, Rhuthun

  Nos Sadwrn 7fed Mawrth 2020

  o 7.00yh tan 12.30yb

   

  Er budd amrywiaeth o achosion da - cefnogir Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion a Parkinson's UK, yn ogystal â phrosiectau yn Rhuthun fel Yr Hen Lys, gwella Sgwâr San Pedr a chais Felodrom Gogledd Cymru ynghyd â rhoddion i grwpiau cymunedol lleol. , ysgolion a sefydliadau i gefnogi gweithgareddau aml-oed sy'n ymwneud â chydlyniant cymunedol, y celfyddydau a lles.

   

  7.00yh • Castell Rhuthun

   

  Ffotograffiaeth wrth gyrraedd

  Derbyniad Croeso yn y lolfa

  Canapes & prosecco

  Ocsiwn Dirgel

   

  8.00yh • Cinio yn y Salon

  Cinio 3 cwrs

  coffi a danteithion i ddilyn

   

  Ocsiwn Profiadau

   

  10.00yh • Dawns Gala

   

  The Goodfellows Band

   

  Canlyniadau’r Ocsiwn Distaw

   

  Dawnsio tan yn hwyr

   

  12.30yb

  Cerbydau

   

  Lleoliad: Gwesty Castell Rhuthun

  Amser: 7.00yh - 12.30yb

  Mynediad: Tocyn £60 (elw at yr achosion da)

   

  The Town Mayor of Ruthin Councillor Gavin Harris and his consort Mr Christopher Frost invite you to the:

  Mayor’s Charity Ball

  to be held at

  Ruthin Castle, Ruthin

  Saturday 7th March 2020

  from 7.00pm until 12.30am

   

  In aid of a variety of good causes - RNIB and Parkinson's UK, as well as Ruthin based projects such as The Old Courthouse, St Peter's Square improvement and North Wales Velodrome bid will be supported together with donations to local community groups, schools and organisations to support multi age activities relating to community cohesion, the arts and wellbeing.

   

  7.00pm • Ruthin Castle

   

  Arrival Photography

  Welcome Reception in the lounge

  Canapes & prosecco

  Silent Auction

   

  8.00pm • Dinner in the Salon

  3 course dinner

  followed by coffee and sweet treats

   

  Auction of Experiences

   

  10.00pm • Gala Ball

   

  The Goodfellows Band

   

  Results of the Silent Auction

   

  Dancing until late

   

  12.30am

  Carriages

   

  Location: Ruthin Castle Hotel

  Amser: 7.00pm - 12.30am

  Entry: Ticket £60 (proceeds in aid of good causes)